Vnitřní prostory

Prostor, kde bude vířivá vana umístěna, musí být po stránce stavebních požadavků zajištěn. Jestliže se chystáte zabudovat vířivku jako pevnou součást vybavení vašeho domu, a nepůjde jen o nafukovací přenosnou nádrž, musíte zajistit tzv. stavební připravenost. Tou se rozumí především statická nosnost terénu, odvod vody a elektrická instalace.

whirpool

Ve vnitřních prostorách půjde o zvýšení vlhkosti a případný kontakt s vodou, je tedy nutné pamatovat na vhodné materiály podlahové krytiny z hlediska odvodu vody a vlhkosti. Místnost by měla mít vybudované odvodní kanálky v podlaze. Značný vliv má také vlhkost, zvláště na výrobky ze dřeva. Zamezte šíření plísní a hniloby dostatečným větráním a použitými materiály obkladů stěn a nábytkem, který je vůči vlhkosti odolný.

Venkovní realizace

Solidní firma vám sdělí toto: „Naše realizace konzultujeme se zákazníkem a navrhujeme vhodné postupy, jak zabezpečit terén a prostředí, kde bude vířivka umístěna.“ Ve venkovním prostředí to znamená v první řadě zpevnění stavební plochy, jejíž pevnost přesahuje maximální nosnost vířivky. K tomu by se měl vyjádřit kvalifikovaný odborník – stavební technik nebo stavař. Nosnost se vypočítá z poměrových tabulek, kde se započítává jak hmotnost zařízení, tak i vody a koupajících se osob.

U betonového podloží to znamená vybavení výztužemi a zesílením na minimální tloušťku 10 cm. Neměli byste zapomínat opět na podlahové odvodňovací kanálky pro odvod dešťové vody, případně přetékající vody z nádrže.

voda

Elektrická instalace

Vířivé vany se zapojují buď na třífázové elektrické vedení jističe 16 Ampér, nebo jednofázové vedení s jističem 40 A. Pokud byste připojili vanu k jističi 20 A, nepoběží hydromasážní čerpadlo a nebude v provozu vytápění. Zároveň musí být vířivka zapojena do elektrického obvodu pod proudovým chráničem se zbytkovým proudem tři setiny Ampér. Ostatně, firma, která instalaci bude provádět, musí mít k dispozici proškoleného zaměstnance s patřičným certifikátem pro instalaci elektrických zařízení.

Naše realizace instalací vířivých van prověří sami zákazníci
Ohodnoťte příspěvek