Dovolená

Ohře – klenot západních Čech


U obruby pramene na dvou kvádrech stojí pravoúhlý žulový blok s vytesaným, mírně pozměněným textem německé písně.


Současný tok není tím původním. Za pramen byl považován jiný, vzdálený cca 1,4 km východněji.


Na našem území od Kynšperka obtéká hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les.
hory za řekou


Odtud směřuje do soutěsky Svatošských skal, kde skály mají rozlohu asi 2 ha a tvary připomínají svatební procesí. Směrem po proudu to jsou Svatoš, Nevěsta a Ženich, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchýně a Zámek.


Odtud plyne do Karlových Varů až na hranici Doupovských hor. Na první pohled je to pustina, ale skrývá přírodní bohatství, kde pramení minerální vody a je zde významné naleziště skelného opálu.


Dále protéká přes bývalé lázně Kyselka do Kláštěrce nad Ohří a Kadaně. Ohře se klikatí Českým středohořím, Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína do Litoměřic. Tam se vlévá levostranným přítokem do Labe.


Z Chebu po Kadaň vznikla kolem řeky Vodácká stezka, která informuje vodáky o možnostech ubytování, kulturních památkách a o řece.  Protože protéká několika chráněnými územími, je v těchto místech táboření zakázáno.


Všem, i začínajícím vodákům je doporučena dvoudenní plavba z Kynšperka nad Ohří do Karlových Varů.


Koryto řeky nabídne krásné pohledy do hlubokých lesů a po cestě je možné zakotvit v některém z kempů.


Nejzajímavější úsek řeky začíná pod Sokolovem. Tady Ohře obtéká hrad Loket a dál plyne do CHKO Slavkovský les.
silnice u rybníka


Mezi jednodenními vodáckými výletníky je nejoblíbenější úsek Loket – Karlovy Vary. Asi patnáct kilometrů budete pádlovat mezi dvěma nejzajímavějšími městy. Nejsou zde žádné peřeje, ale řeka je svižná. Koryto je sice plné balvanů, na které si budete muset dát pozor, ale nic horšího vás nečeká. Můžete se kochat krajinou, kde vás ohromí lesnaté údolí tvořící spoustu zákrut a doprovázet vás budou kachny se svými mláďaty.


Nejnáročnější úsek Ohře je cesta z Karlových Varů do Kyselky. Asi pět kilometrů od Karlových Varů je nejtěžší peřej ležící hned vedle tábořiště.


Plavba Kyselka – Pernštejn je samá peřej. Proplujete kolem zalesněných kopců, kde můžete navštívit některý z hradů, nebo zřícenin. Například Himlštejn, Pernštejn, Egeberk aj.


Pokud jste se rozhodli vydat se na cestu na kole, cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezkou protínající podél toku Karlovarský kraj od hranice s Německem až po hranice s Ústeckým krajem. Patří k nejvýznamnějším v ČR. Vede z Chocovic do Chebu a částečně kopíruje řeku Ohři ve volné krajině. Převýšení se dočkáte až u úseku u železničního přejezdu Hradiště, kde je nutné překonat stoupání asi 12%. Tady na spoustě míst objevíte krásy řeky i okolní přírody a to hlavně v úseku z Hradiště do Jindřichova.


Ať už se vydáte na výlet po vodě, nebo na kole, budete s nabídkou přírody a památek spokojeni, protože není nad to odpočinout si v lůně přírody.