Služby

Pracovní úraz a jeho odškodnění

V běžném životě počítáme s tím, že se občas může něco přihodit. Jenomže to často doma nečekáme a v práci už vůbec ne. Každé zaměstnání nese jistá rizika. Nejsou vždy stejná a nedají se tedy měřit jedním stejným metrem, ale mohou se objevit na každém pracovišti. Musíme si tedy dávat velký pozor na to, s čím a jak pracujeme a také na ostatní. V zaměstnání se může něco přihodit raz dva. Není proto radno veškeré bezpečnostní pokyny ignorovat nebo snad podceňovat. Jenomže, když už se něco stane, tak potřebujeme, aby vše bylo správně kryté.
Každému je jistě hned na první pohled jasné, že v kanceláři za počítačem vám se asi nestane žádná vážnější nehoda, kdežto v provozu, kde se pracuje s těžkými, objemnými nebo nebezpečnými materiály, už může nastat kdykoliv, cokoliv.

odškodnění

Bolestné pro zaměstnance od zaměstnavatele

V tomto případě se bolestné poskytuje lidem především z toho důvodu, aby poškozenému uhradily újmu způsobenou na zdraví a také další výdaje spojené s léčbou.
V případě nehody se zaměstnanci částka vyplatí jednorázově. Obvykle platba přichází v době, kdy už je stav poškozeného ustálený. Nicméně to neznamená, že by zaměstnavatel musel čekat až do ukončení neschopnosti zaměstnance. Částka se může vyplatit rozhodně i dříve.
Další z možností je, že se bolestné vyplácí opakovaně. Proč tomu tak je? Například proto, že zaměstnanci při pracovním úrazu vzniklo další bolestné. Možná se divíte, že se může vyplácet bolestné přes bolestné, ale v tomto případě se jedná o delší časové období. To znamená, že se může bolestné vyplácet i několik let od události a vzniku úrazu. Pokud se následně prokáže souvislost, může být tímto způsobem vypláceno další odškodnění neboli bolestné.

management

Základní vlastnosti aneb výpočty a počty

  • Bolestné se vypočítává podle bodů. Vláda vydala rozpis platný pro tyto případy. V něm vidíte body za jednotlivé úkony. Body se sčítají. Jeden bod znamená 250 Kč.
  • Promlčecí lhůta činí 3 roky.